CR energy Sp. z o.o.

 

Spółka CR energy wprowadza na rynek nowatorski silnik hydrostatyczny ŚKW (Śrubowe Koło Wodne) "turbinę wodną".

 

modelzpodpisem

 

Dzięki współpracy z naukowcami,

 

Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,

 

Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach, oraz

 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,

możliwe jest wykorzystanie potencjału naukowego.

Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem biznesowym, oraz użycie najnowocześniejszych narzędzi, modelowania i symulacji komputerowej, pozwoliło na stworzenie, urządzenia szeroko chronionego wieloma zgłoszeniami patentowymi.

Efektem wieloletniej pracy, jest jedyne na świecie urządzenie hydroenergetyczne, w pełni ekologiczne, wysoko sprawne, wykorzystujące niskie spady i małe przepływy wodne, dedykowane hydroenergii rozproszonej. Dynamiczny rozwój projektu i dogłęne rozpoznanie możliwości ŚKW, umożliwi wsparcie środkami unijnymi.

 

 

 

 

 

logo

 

 

 

Użyte określenia oznaczają:

hydroenergia – energię spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z wyłączeniem  energii uzyskiwanej z  pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z członem pompowym.

mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

energetyka rozproszona (generacja rozproszona) – formą wytwarzania energii elektrycznej, przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przeznaczonych do ich lokalnego wykorzystania. Energia jaka jest wytwarzana w systemie rozproszonej energetyki to najczęściej ta pochodząca z odnawialnych źródeł energii.